Partnerzy
IT.integro ERP Master League

Sieć partnerska powstała w 2011 roku. Jej twórcą jest IT.integro – członek elitarnej grupy President’s Club for Microsoft Dynamics, laureat tytułów Finalist for a Microsoft Dynamics Regional Partner of the Year, Gold Enterprise Resource Planning Microsoft Partner, Microsoft Partner of the Year.

Znak IT.integro ERP Master League jest gwarancją kwalifikacji wdrożeniowych dla systemu Microsoft Dynamics NAV oraz oznacza zapewnienie wsparcia, bazującego na kompetencjach całej grupy partnerskiej.

Jest to jedyna taka sieć partnerska, która zrzesza największą grupę konsultantów, wdrażających system do zarządzenia przedsiębiorstwem Microsoft Dynamics NAV.

Warunki wstępu do sieci

Propozycja skierowana jest zarówno do obecnych partnerów Microsoft Dynamics NAV w Polsce jak i do firm z branży IT poszukujących nowych dróg rozwoju. Wstęp do sieci uzyskają najlepsi, dlatego każda z firm zgłaszających chęć wstąpienia poddawana będzie kilkuetapowej weryfikacji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na dotychczasową działalność biznesową, wielkość posiadanych aktywów oraz doświadczenie w sprzedaży produktów informatycznych.

Ważnym elementem sprawdzającym przydatności kandydata z punktu widzenia długofalowej strategii rozwoju sieci, będzie zaliczenie poprzedzonego szkoleniem testu z ogólnej znajomości systemu Microsoft Dynamics NAV.

Jakie elementy musi spełnić Partner, by przystąpić do IT.integro ERP Master League?

 • Odbyć szkolenie wstępne
 • Wykazać działania marketingowe
 • Posiadać siedzibę firmy spełniającą odpowiednie standardy
 • Posiadać zespół konsultantów
 • Wykazać się wiedzą merytoryczną

Co oferuje partnerowi sieć parnerska?

Poza pyszną kawą, serwowaną w trakcie szkolenia dla partnerów IT.integro ERP Master League, oferujemy Państwu:

IT.integro ERP Master League

Dostęp do Microsoft Dynamics NAV – najnowszej innowacyjnej wersji zintegrowanego systemu klasy ERP przeznaczonego dla rynku małych i średnich firm.

IT.integro ERP Master League

Dostęp do NAV.express – systemu NAV dostosowanego do potrzeb firm handlowo – usługowych z predefiniowaną listą oraz opisem procesów, gotowymi szablonami dokumentacji oraz całą gamą rozwiązań dodatkowych takich jak: moduł Kadry i Płace, moduły dodane Bankowość Elektroniczna i Zaawansowana Księgowość.

IT.integro ERP Master League

Wsparcie marketingowe poprzez udostępnienie materiałów marketingowych oraz budowę strony z wysokim pozycjonowaniem.

IT.integro ERP Master League

Wsparcie w procesie sprzedaży poprzez udział w prezentacjach handlowych oraz dostarczenie wzorcowych szablonów dokumentów.

IT.integro ERP Master League

Możliwość budowy własnego know-how poprzez cykliczne warsztaty oraz szkolenia. Możliwość udziału we wspólnych projektach wdrożeniowych.

Wymagania wobec partnera

Uczestnictwo w sieci to również określone obowiązki. Zgodnie z Umową Partnerską Partner zobowiązany będzie do:

 • Prowadzenia sprzedaży na ustalonych warunkach.
 • Przestrzegania wspólnych standardów postepowania.
 • Działania pod wspólną marką.
 • Utrzymywania kompetencji poprzez udział w szkoleniach.
 • Współpracy z Partnerem Master VAR przy realizacji projektów wdrożeniowych.
 • Poddawanie się cyklicznej kontroli (audyty instalacji).
IT.integro ERP Master League

Struktura sieci partnerskiej

Współpraca opiera się o model franczyzowy.

Oprócz Umowy Partnerskiej, Partner zobowiązany będzie do podpisania z firmą Microsoft umowy Sales Affiliate Agreement. Partnera wiązać będą także postanowienia umowy Solution Provider Agreement zawartej pomiędzy firmami IT.integro a Microsoft.

IT.integro ERP Master League
TOP